vivo智能手机V粉社区

嘿嘿嘿嘿嘿妹儿 发表于 2018-4-17 13:38 手机发帖来自 vivo官网1.3.12 | 显示全部楼层
答案是X21
X20
X7
X5 Max
X1
Xplay3s
X6
V1
Xshot
X6
Xplay5s
X9
X20 Plus UD
Xplay
Xplay6
来自 vivo X9
嘿嘿嘿嘿嘿妹儿 发表于 2018-4-17 13:38 手机发帖来自 vivo官网1.3.12 | 显示全部楼层
答案是X21
X20
X7
X5 Max
X1
Xplay3s
X6
V1
Xshot
X6
Xplay5s
X9
X20 Plus UD
Xplay
Xplay6
来自 vivo X9
vivo用户5a4c8a333 发表于 2018-4-17 13:38 手机发帖来自 vivo官网1.3.12 | 显示全部楼层
支持下
来自 vivo X6SPlus D
vivo33237263792 发表于 2018-4-17 13:41 手机发帖来自 vivo官网1.3.12 | 显示全部楼层
答案:
1.vivoX21
2.vivoX20
3.vivoX7
4.vivo X5 Max
5.vivoX20
6.vivo Xplay 3S
7.vivoX6
8.vivoV1
9. vivo Xshot
10.vivoX6
11.vivoXplay5
12.vivoX9
13.vivoX20plus
14.vivo X5Max
15.vivoXplay6
来自 vivo Y66L
生活的磨砺 发表于 2018-4-17 13:43 手机发帖来自 vivo官网2.0.0.1 | 显示全部楼层
答案:
1.vivoX21
2.vivoX20
3.vivoX7
4.vivo X5 Max
5.vivoX20
6.vivo Xplay 3S
7.vivoX6
8.vivoV1
9. vivo Xshot
10.vivoX6
11.vivoXplay5
12.vivoX9
13.vivoX20plus
14.vivo X5Max
15.vivoXplay6
来自 vivo X7Plus
R美L 发表于 2018-4-17 13:44 手机发帖来自 vivo官网2.0.2.0 | 显示全部楼层
答案是 1.vivoX21
2.vivoX20
3.vivoX7
4.vivo X5 Max
5.vivoX20
6.vivo Xplay 3S
7.vivoX6
8.vivoV1
9. vivo Xshot
10.vivoX6
11.vivoXplay5
12.vivoX9
13.vivoX20plus
14.vivo X5Max
15.vivoXplay6
来自 vivo Xplay5S
暂时不想用 发表于 2018-4-17 13:47 手机发帖来自 vivo官网2.0.0.1 | 显示全部楼层
答案依次是x21,x20,x7,x5max,x1,xplay3s,x6,s1,xshot,x9,xplay5,x9,x20plus UD,x3,xplay6
来自 vivo X7Plus
暂时不想用 发表于 2018-4-17 13:47 手机发帖来自 vivo官网2.0.0.1 | 显示全部楼层
答案依次是x21,x20,x7,x5max,x1,xplay3s,x6,s1,xshot,x9,xplay5,x9,x20plus UD,x3,xplay6,
来自 vivo X7Plus
暂时不想用 发表于 2018-4-17 13:47 手机发帖来自 vivo官网2.0.0.1 | 显示全部楼层
答案依次是x21,x20,x7,x5max,x1,xplay3s,x6,s1,xshot,x9,xplay5,x9,x20plus UD,x3,xplay6
来自 vivo X7Plus
微笑施施 发表于 2018-4-17 13:48 手机发帖来自 vivo官网2.0.0.1 | 显示全部楼层
手机vivo  x21
来自 vivo X9
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

公众号:vivo智能手机

生活号:vivo智能手机

保存二维码


保存后可扫码关注

快速回复 返回顶部 返回列表